21, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

యావత్ తైలం తావద్ వ్యాఖ్యానం

                                    దీని కథ ఏమిటయ్యా అంటే పూర్వం రోజుల్లో రాత్రి పూట పురాణ కాలక్షేపం చేసేవారు. ఏగుళ్లోనో పెద్దింటి వారి వాకిట్లోనో పౌరాణికులు  భారత రామాయణాలో లేక ఏ పురాణాలో చదువుతూ వాటికి తమ వ్యాఖ్యానం  జోడించి వినిపించేవారు.  ఆ రోజుల్లో విద్యుద్దీపాలు లేవు. అంచేత ఏ కాగడాలో వెలిగించి ఆ వెలుగులో పురాణ పఠనం జరిగేది. కొంతసేపటికి నూనె అయిపోయి కాగడాలు ఆరిపోవడం మొదలిడితే ఇంక ఆరోజుకి పురాణ పఠనం వ్యాఖ్యానం సమాప్తం. అందు చేతనే తైలం (నూనె) ఉన్నంత వరకే వ్యాఖ్యానం అనే ఈ సామెత పుట్టింది.
                                     తైలం అంటే తిలల నుండి వచ్చినది. తిలలు అంటే నువ్వులు. నువ్వులనూనె అన్నమాట.
మా చిన్నప్పుడు తెలకలి ఆయన గానుగ ఆడిన నువ్వులనూనె ఇంటికి తెచ్చి అమ్మే వాడు. ఆరోజుల్లో ఆ నూనె అడ్డలు, తవ్వలతో కొలిచే వారు. ఇప్పటిలా కిలోల లెక్క కాదు.  మాయింట్లో వంటలకి వేరుశనగ నూనే వాడినా చేతిమీదికి (అంటే అన్నం లో కూరలూ పచ్చళ్లూ కలుపు కున్నప్పుడు వేసుకునేది) ఈ నువ్వుల నూనెనే వాడే వారు. ఎక్కువ కొలెష్ట్రాల్ ఉండదనీ మంచిదనీ  ఈ మధ్యనే ఎక్కడో చదివాను. మా ఆవిడైతే ఆవకాయలు పెట్టినప్పుడు ప్రశస్తమైన  ( అంబటి సుబ్బయ్య సామర్లకోట) వారి ఏ. యస్. బ్రాండు నువ్వులనూనెనే వాడుతుంది. ఆవకాయరుచిగా ఉంటుందని.ఆవకాయ గుర్తొస్తే తెలుగువాళ్లం మై మరచి పోతాంగనుక  విషయాతరంలోకి పోకుండా  జాగ్రత్తపడదాం.
                             తైలం అనే పదం నువ్వుల నూనెనే సూచించినా క్ర మేపీ వాడుకలో ఏదైనా నూనె  అనే అర్థంలో స్థిరపడింది. తలకు రాసుకునే వాసన నూనెలు, కీళ్లనొప్పులకి వాడే నూనెలూ మొదలైన వాటన్నిటికీ తైలాలనే పదంవాడుకలోనికొచ్చింది. (కన్యాశుల్కం లో  కాపర్సుకి కరువొచ్చి కొన్నాళ్లు కాలక్షేపంకోసం వెంకటేశంతో పల్లెటూరికి వచ్చిన  గిరీశానికి అగ్నిహోత్రావధాన్లింట్లో ఓ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ విడో కనిపిస్తే ఆమె ఎవరని అడిగినప్పుడు వెంకటేశం తన అక్క అనీ జుత్తుకి చముర్రాసుకోదనీ 
అంటాడు.  చమురంటే నూనె అది రాసుకోవడానికీ రాసుకోకపోవడానికీ సౌభాగ్యానికీ వై
ధవ్యానికీ ఉన్నంత తేడా ఉందన్నమాట ).
ఈతైలాలువృక్షసంబంధమైనవీ,జంతుసంబంధమైన వీ (వెజ్,నాన్ వెజ్) ...ఆహారంలో ఉపయోగించేవీ ఇతరత్రా వాడేవీ కూడా ఉన్నాయి. వీటి సంగతి అలాఉంచి అసలు విషయానికి వస్తున్నాను.
                                       మీరు మిస్సమ్మ సినిమా చూసేరోలేదో.. అందులో రేలంగి డబ్బుని తైలం..తైలం..అంటూ ఉంటాడు. మాచిన్నప్పుడు ఈ పదం చాలా వాడుకలో ఉండేది. అలాడబ్బుని తైలం అని ఎందుకన్నారోగానీ తైలంమాత్రం డబ్బే.. డబ్బేమిటి బంగారం.. అదెలాగో మనవి చేస్తాను. నాచిన్నప్పుడు చదువుకున్న పద్యం గుర్తుకొస్తోంది....
తివిరి ఇసుమున తైలంబు తీయవచ్చు
తవిలి మృగతృష్ణలో నీరు త్రావవచ్చు
తిరిగి కుందేటికొమ్ము సాధింపవచ్చు
చేరి మూర్ఖుల మనసు రంజింపలేము.
అసాధ్యాల్ని సుసాధ్యాలు చేయవచ్చు కాని మూర్ఖుల మనసుల్ని మార్చలేమంటూ చెప్పిన పద్యమిది. ఇక్కడ కవి ఇసుకలో తైలం తీయవచ్చని చెప్పాడు కదా? నాకు చిన్నప్పుడు ఇసుకలోంచి తైలమెలాతీస్తారని చాలా సందేహంగా ఉండేది. ఒకప్పుడు  నివాసయోగ్యంకాకుండా ఉండే ఎడారులైన అరబ్బు దేశాల పంటపండిఇసుకలో తైలంతీయబట్టే కదా ఇవాళ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థని శాసించ గలిగే స్థితి కవి ఎదిగాయి. పెట్రోలంటే శిలాతైలమే కదా? ద్రవరూపంలో ఉన్న బంగారంకదా?(Liquid gold). అందుచేతనే శిలాతైలం ఉన్న దేశాలే సంపన్నదేశాలు. ప్రపంచం అంతా డబ్బుచుట్టే తిరుగుతోంది.డబ్బుంటేనే ఏదయినా. అంటే తైలం ఉండాలి.
తైలం ఉంటేనే పనిజరుగుతుంది.....
యావత్తైలం తావద్వ్యాఖ్యానం....
సెలవు.