10, జులై 2013, బుధవారం

ఈ కవి గారి కలానికి రెండు వైపులా పాళీలే..


ఘటనాఘటన సమర్థులని కొందరుంటారు. అంటే వారు ఏపనినైనా చేయించాగలరు, లేకపోతే పని జరుగకుండా ఆపనూ గలరన్నమాట. ఇలాంటి వారి విషయంలోనే వారి కత్తికి రెండువైపులా పదునే అనే నానుడి వచ్చింది. శూరుల విషయంలో కత్తి ఎటువంటిదో  కవుల విషయంలో కలం అటువంటిదే కదాతన కలం పోటుతో ఒక పని జరిగేటట్లుకాని జరుగకుండా ఆపేటట్లు గాని చేసే కవిగారి కలానికి కూడా రెండువైపులా పదునే కదాఇలాంటి  ఘటనా ఘటన సమర్థుడైన ఒక కవిగారి ముచ్చట ఒకటి మీకు చెప్పాలనిపిస్తోంది. వినండి.
                                                                        ****
భగవదనుగ్రహం వలన  ఆగ్రహానుగ్రహ శక్తిని పొందిన పొందిన కవులు కొందరుండేవారు. వారిలో అందరికీ తెలిసి తిట్టు కవిగా  ప్రఖ్యాతి పొందిన వాడు  వేములాడ భీమకవి కాగా,  అంతగా కాకపోయినా అటువంటి శక్తి కలిగిన వాడుగా పేరుపొందిన మరొక కవి శ్రేష్టుడు తురగా రామకవి. ఈయన స్వగ్రామం  తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని తుని లేక దగ్గర లోని ఏదో గ్రామం. తరచుగా దేశాటనం వెళ్లి వస్తూ ఉండేవాడు. అతడికి అక్కడి చాలా ఆస్థానాల్లో వార్షికాశనాలు ఉండేవి. వార్షికాశనాలంటే  యేడాదికొక్కసారి   సంస్థానానికి వెళ్లి  అయిదో పదో రోజులు రాజు గారి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి వారిచ్చిన ధనాదికములను స్వీకరించి దీవించి వెళ్లడమన్నమాట. కవి గారొక సారి పిఠాపురాన్ని ఏలుతున్న వత్సవాయి తిమ్మరాజు గారి దర్శనం కోరి వారి కోటకు వచ్చాడట. అంతకుముందే అతడు వచ్చి తన వార్షికాన్ని స్వీకరించి వెళ్లి ఉండడం చేత, మళ్ళీ ఏం కోరి వచ్చాడోనని, రాజు గారు దర్శనమివ్వక అనాదరించారట. అందుకు కోపగించిన కవిగారు ఆతని కోట గోడమీదో తలుపు మీదో  మసి బొగ్గుతోపెద్దమ్మ నాట్యమాడును దిద్దిమ్మని వత్సవాయి తిమ్మని ఇంటన్.. అని వ్రాసేడట. పెద్దమ్మంటే జ్యేష్టా దేవి కదా? చిన్నమ్మి లక్ష్మీ దేవి  అదృష్ట దేవతైతేఆమె అక్కగారు పెద్దమ్మ దురదృష్ట దేవత. అంటే దురదృష్టం రాజు గారి ఇంట నాట్యమాడాలని శపించినట్లన్నమాట. కవిగారు అగ్రహించి చేసిన పని గురించి తెలుసు కున్న రాజుగారు, కవిగారి ఆగ్రహానుగ్రహ శక్తి  ఎరిగిన వాడు కనుక  స్నానం చేస్తున్న వాడు కాస్తా తడి బట్టలతోనే వచ్చి కవిగారిని శాంతింపజేసి, వారు వచ్చిన కార్యం కనుక్కున్నారట. కవిగారి కోరిక సమంజసమైనది కాక పోయినప్పటికీ రాజుగారు ఎంతో కొంత సంతృప్తి పరచడంతో మోమోటం చెందిన కవిగారు తన పద్యం లో ముందు భాగాన్ని ఇలా పూరించారట.
అద్దిర, శ్రీ , భూ, నీళలు
ముద్దియలా హరికి గలరు, ముగురమ్మలలో
పెద్దమ్మ నాట్యమాడెను
దిద్దిమ్మని వత్సవాయి తిమ్మని యింటన్
చూడండి కవి గారి చాతుర్యం. శ్రీ హరికి, శ్రీదేవి అంటే లక్ష్మీ దేవి, భూదేవి, నీలా దేవి అని ముగ్గురు భార్యలున్నారట. అందులో పెద్దమ్మ అంటే లక్ష్మీ దేవి వత్సవాయి తిమ్మరాజు గారింట నాట్యమాడుతుందనీ అంటే సకల సంపదలతో అతడు తులతూగుతాడనీ దీవించినట్లయ్యింది కదా? అయితే మొదట కవిగారికి జరిగిన నిరాదరణ వల్ల కవి వాక్కు పూర్తిగా వృథా పోలేదనీ  తిమ్మరాజు గారి కాలంలో కాకపోయినా ఆయన మనుమల కాలంలో జమీందారీ కష్టాలపాలై నశించిందన్నదీ ఐతిహ్యం.
                                                                         ****
తా..- అంటే తాజా కలమన్న మాటకు ఇవి  పొడి అక్షరాలన్నమాట. ఇది ఇంగ్లీషు భాషలోని  Post Script కి సమానమైనది. ముందు వ్రాసిన వ్రాతలో మరచి పోయిన విషయాన్నో మరీ ముఖ్యమైన దాన్ని గుర్తు చేయడానికో చివర్లో తాజా కలం  అంటూ వ్రాసేవారు. అయితే నేనీ తా.. అనే తోక ని తగిలించడానికి కారణం అది కాదు. బాల్ పెన్నులు తప్ప సిరాతో వ్రాసే కలాలగురించి ఈనాటి యువతలో కొందరికైనా తెలిసి ఉండక పోవచ్చునన్నసంశయమే. మేము మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సిరా బుడ్డి కలం విడి విడిగా పట్టుకుని పాఠశాలలకు వెళ్ళే వారు. సిరా బుడ్డిలో కలం ముంచి వ్రాయాల్సి వచ్చేదన్న మాట.కరక్కాయతో చేసిన సిరా అయితే ఎన్నటికీ చెరగకుండా ఉండేది. అయితే మేము స్కూల్లో చేరినప్పటికే ఫౌంటెన్ పెన్నులు వాడుకలోకి రావడం వల్ల మాకా బాధ తప్పింది. ఇలాంటి ఇంకు పెన్నులు చూచిన వారైనా రెండు వైపుల నుంచి రెండు రంగుల సిరా పోసుకుని వాడుకునే వీలున్న Fancy కలాలలని చూసి ఉండక పోవచ్చు. సకృత్తుగా నైనా ఇలాంటివీ ఉండేవి. ఒకవైపు నీలం సిరా రెండవ వైపు ఎర్రరంగు సిరా  పోసుకునే వారు. నీలం సిరాతో వ్రాయడానికీ ఎర్రసిరాతో తప్పులు దిద్దడానికీ వాడే వారు. మరి మన కవిగారి కలం అలాంటిదే కదా? అయన కలానికి రెండు వైపులా పాళీలే.

                                                                          ****

10 వ్యాఖ్యలు:

kastephale చెప్పారు...

ఎంతయినా వశ్యవాక్కు కలవారు కదండీ కవులు, కత్తికి రెండు వైపులా వాడి అన్నట్టు కవిగారి పలుకులకూ ఉంటుంది కదా! ఇటువంటిదే ముచ్చట ఒకటి భోజ కాళిదాసుల గురించినదొకటి నా బ్లాగులో టపా రాశా ఒకసారి.

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

భలే!!

రాజ్ కుమార్ చెప్పారు...

భలే సంగతులు చెప్పారండీ..
తాజాకలం, రెండు ఇంకులు పోసుకొనే పెన్నుల గురించి ఇదే వినటం ;)బాగు బాగు

అజ్ఞాత చెప్పారు...

చాలా బాగుంది.
-asakiran

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు...

ఈ కధ విన్నాను కానీ తురగా రామకవి పేరు గుర్తు లేదు.

తా.క. నేను థర్డ్ ఫారం చదివేటప్పుడు గజేంద్ర మోక్షం పద్యాలన్నీ చదివి వినిపించి రెండు పాళిల కలం కొనిపించుకున్నాను, మా బాబాయి గారి చేత..........దహా.

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యంగారికీ,ఆశా కిరణ్ గారికీ, రాజ్ కుమార్ గారికీ, ఆ.సౌమ్య గారికీ, కష్టేఫలే శర్మ గారికీ- వారి స్పందనలకు ధన్యవాదాలు.

పంతుల జోగారావు చెప్పారు...

అసలు శీర్షికే గొప్పగా ఉంది. కవి గారి కలానికి రెండు వేపులా పాళీలే. సెబాష్. సిరా బుడ్డిలో ముంచి రాసుకునే కలం ఒకటి తాతగారి టేబిలు సొరుగులో ఉండేది. తాతగారు దానితో రాసేవారు కూడానూ. అయితే, మేం ఒంకు పెన్నులతో రాసేవాళ్ళం బడికి సిరాబుడ్డి తీసికెళ్ళే బాధ ఉండేది కాదు, కానీ, పెన్నులో ఒంకు మాత్రం ఒక్కో సారి చిమ్మి చేతులూై. చొక్కా జేబులూ ఖరాబయి పోయేవి. ఒకే పెన్నులో రెడు రంగుల సిరాతో రాసుకొనే పాళీలు గల వాటిని నేనూ చూసేను. భలే సరదాగా ఉండేవి.
నీలం నిలువు గీతలతో ఉండే పైలెట్ పెన్ను (ఆ రోజులలో దానిఖరీదు ఎక్కువే) నాన్న కొనిచ్చేరు. ఆరో తరగతి చదివే వాడిని అప్పుడు.బడికి తీసికెళ్ళిన తొలి రోజునే అది కాస్తా పోయింది. ఎలాగంటే, ఇంటర్వెల్ లో దగ్గరలో ఉన్న రాజుగారి మిల్లులో ఊక కున్న మీద ఆడు కోవడం మా పిల్లలకి సరదాగా ఉండేది. ఆ రోజు కూడా అలాగే ఆడుకుంటూ ఉంటే పెన్ను ఊక కుప్పలో పడి పోయింది. ఎంత వెతికినా దొరక లేదు. ఆ తర్వాత కూడా చాలా రోజుల పాటు రోజూ ఇంటర్వెల్ లో దాని కోసం ఊకలో వెతుకుతూ ఉండే వాడిని. దొరక లేదు. ఒక పోయిందని అనుకుని నిరాశలో దానిని మరిచి పోయేను. ఓ ఇరవై రోజుల తరువాత మామ్మూలుగా ఊక కుప్పలో ఆడుకుంటూ ఉంటే అది నాకే దొరికింది ! ఎప్పటి కప్పుడు ఊకను బస్తాలలో నింపుకొని అమ్ము కోడానికి పోతూ ఉంటారు. దాదాపు అరవై మంది పిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది, అన్ని రోజుల తరువాత అది తిరిగి నాకంటే పడడం ఆశ్చర్యకరం కాదూ ?
అవేళ మా నాన్న డబ్బు గట్టిది అనుకున్నాను. నిజం.
మీ టపా నాచేత ఇంతగా రాయించిందంటే మీ టపా చదివి ఎంత ముచ్చట పడ్డానో . ధన్యవాదాలు.

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

జోరా గారికి, నా పోస్టు శీర్షిక మీకు గతం లోని మధుర స్మృతుల్ని గుర్తు చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది.అందుకే పోస్టు చివర తా.క. అంటూ తోక ఒకటి తగిలించాను.బులుసు వారు కూడా తన బాల్యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.తోక పెద్దదై అసలు పోస్టుని మింగేస్తుందేమోనని ఎక్కువ వ్రాయ లేదు.ఈ ముచ్చట్లు మరో చిన్న పోస్టులో ముచ్చటిస్తాను.

Narayanaswamy S. చెప్పారు...

చాలా బావుంది మాస్టారూ. ఇంచుమించుగా మనిద్దరం ఒకే సమయంలో పాళీలనీ కలాలనీ తల్చుకోవడం తమాషాగా ఉంది. రెండు వేపులా పాళీలున్న కలాలు నేనూ చూశాను. మాస్టారులు, హెడ్ మాస్టారులు ఉపయోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ తరవాత సుమారు నేను హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మూడు లేదా నాలుగు రంగుల రీఫిళ్ళు ఉన్న బాల్ పెన్ వచ్చింది. ఎంతో మోజు పడి కొనుక్కున్నాను కానీ దాని మెకానిజం సరిగ్గా పని చేసేది కాదు.

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

స్వామి గారికి కొంచెం ఆలస్యంగా చూసినా స్పందించినందుకు దన్యవాదాలు. మీది కొత్త పాళీ..నాది పాత పాళీ..